Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERATION FOR SOCIAL RE-INTEGRATION

Total visitors:
  

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

PARTNERS

  Federation for Social Re-Integration initiates and joins in the activities on behalf of counteracting social marginalisation as well as realisation programs of social reintegration.

  Our main partners are:

 • Children Ombudsman Bureau
 • The Office of the Commissioner for Civil Rights Protection
 • Ministry of Economy, Labour and Social Policy
 • Federation of Educational Initiatives
 • Social Organisations' Federation "Mazowia"
 • Confederation on Behalf of Social Employment
 • Foundation for Poland
 • "Barka" Foundation for Mutual Help
 • Polish Federation of Therapeutic Communities
 • Municipal Centre of Family Aid
 • Interschool Therapeutic Common Room
 • Sociotherapy Centre for Youth
 • Adoption and Care Centre
 • Addiction Treatment Centre for Children and Youth "Monar"
 • Rehabilitational - Re-adaptive Centre "Monar"
 • Re-socialisation Centre "Monar"
 • Reformatory and Hostel for Juvenile
- Warsaw
- Warsaw
- Warsaw
- Warsaw
- Warsaw
- Warsaw
- Warsaw
- Poznan
- Gdansk
- Zabrze
- Bielsko-Biala
- Klenica
- Nowy Sacz
- Ldz
- Grabowo
- Nowolipsk
- Bialystok
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij