Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

INFORMACJE O COOKIES

Stosowanie ciasteczek (cookies)

Frs.pl dokada wszelkich stara, aby prowadzony serwis uatwia kademu uytkownikowi przegldanie strony. Dlatego w trosce o bezpieczestwo i wygod zakupów informujemy, e poruszajc si po stronie wyraasz zgod na wykorzystywanie przez sklep plików cookies.
Istnieje moliwo korzystania ze strony internetowej bez wykorzystywania mechanizmu cookies, ale moe to oznacza, e niektóre funkcje lub usugi witryny nie bd dziaa poprawnie.
Jeli nie wyraasz zgody na korzystanie z plików cookies powiniene zaznaczy w ustawieniach przegldarki opcj odrzucania plików cookies lub sygnalizowania ich przesania.

Czym s pliki cookies?

Pliki cookies (w dosownym tumaczeniu: ciasteczka) s to mae pliki tekstowe, wysyane i przechowywane w Urzdzeniu, z którego uytkownik czy si z Internetem i wchodzi na stron internetow Frs.pl. Pliki te s bardzo poyteczne, gdy pozwalaj "stronie" rozpozna preferencje uytkownika.
Plik cookie zazwyczaj zawiera nazw strony internetowej z której pochodzi, "dugo ycia" pliku (to znaczy czas jego istnienia), oraz warto, któr jest zazwyczaj przypadkowo wygenerowany unikalny numer.

Najczciej pliki cookies s uywane do:

 • zapamitywania danych, takich jak informacje o logowaniu,
 • identyfikacji uytkowników jako zalogowanych,
 • zapamitywania ustawie uytkowników dotyczcych ukadu strony, rozmiaru tekstu, preferencji i kolorów,
 • pokazywania uytkownikom, e s zalogowani na naszej stronie internetowej,


Do czego wykorzystujemy pliki cookies?

Wykorzystujemy pliki cookies do obserwacji sposobów uytkowania strony, dziki czemu moemy zapewni wygod i bezpieczestwo dokonywania zakupów. Korzystajc z plików cookies nie przechowujemy Twoich danych osobowych, ani innych poufnych informacji.

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

 1. Stosowane przez Frs.pl Cookies s bezpieczne dla Urzdzenia Uytkownika. W szczególnoci t drog nie jest moliwe przedostanie si do Urzdze Uytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania zoliwego. Pliki te pozwalaj zidentyfikowa oprogramowanie wykorzystywane przez Uytkownika i dostosowa Serwis indywidualnie kademu Uytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw domeny z której pochodz, czas przechowywania ich na Urzdzeniu oraz przypisan warto.
 2. Frs.pl wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  1. Cookies sesyjne: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu zakoczenia sesji danej przegldarki. Zapisane informacje s wówczas trwale usuwane z pamici Urzdzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
  2. Cookies stae: s przechowywane na Urzdzeniu Uytkownika i pozostaj tam do momentu ich skasowania. Zakoczenie sesji danej przegldarki lub wyczenie Urzdzenia nie powoduje ich usunicia z Urzdzenia Uytkownika. Mechanizm cookies trwaych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani adnych informacji poufnych z Urzdzenia Uytkownika.
 3. Uytkownik ma moliwo ograniczenia lub wyczenia dostpu plików cookies do swojego Urzdzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu bdzie moliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagaj plików cookies.


Wykorzystywanie plików cookies w Frs.pl

 1. Frs.pl wykorzystuje Cookies Wasne w nastpujcych celach:
  1. W celu lepszej prezentacji treci.
  2. Licznik odwiedzin.

Moliwo okrelenia warunków przechowywania lub uzyskania dostpu przez cookies:

 1. Uytkownik moe samodzielnie i w kadym czasie zmieni ustawienia dotyczce plików Cookies, okrelajc warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostpu przez pliki Cookies do Urzdzenia Uytkownika. Zmiany ustawie, o których mowa w zdaniu poprzednim, Uytkownik moe dokona za pomoc ustawie przegldarki internetowej lub za pomoc konfiguracji usugi. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o kadorazowym zamieszczeniu Cookies na urzdzeniu Uytkownika. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).
 2. Uytkownik moe w kadej chwili usun pliki Cookies korzystajc z dostpnych funkcji w przegldarce internetowej, której uywa.
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, moe wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronie internetowej Serwisu.

 

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij