Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Koleżanki i koledzy,

Podobnie jak w ubiegłych latach zachęcamy Was do przekazania 1% Waszego podatku dochodowego na rzecz Federacji na rzecz Reintegracji Społecznej

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej jest Organizacją Pożytku Publicznego, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000162817.

Federacja zrzesza 6 organizacji pozarządowych z całej Polski. Prawie wszystkie programy tych organizacji adresowane są do dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk wykluczonych oraz osób bezdomnych i uzależnionych.

Popularyzujemy problematykę przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin oraz dobre praktyki w tym obszarze poprzez cykle ogólnopolskich konferencji, akcje medialne, szkolenia, publikacje, ekspertyzy i opracowania dla instytucji rządowych i pozarządowych (więcej informacji na www.frs.pl). W dotychczas realizowanych programach (dofinansowanych z wpłat 1%) wzięło udział ok. 9.000 osób zainteresowanych wprowadzaniem skutecznych form pomocy najsłabszym dzieciom i rodzinom.

Od 2010 roku tematem przewodnim naszych działań jest etyka pomocy - czyli: jak pomagać nie upokarzając.

Środki uzyskane w ramach 1% przeznaczone zostaną na dofinansowanie konferencji organizowanych przez naszą Federację oraz na wspieranie rodzinnej opieki zastępczej i specjalistyczne szkolenia dla zawodowych opiekunów zastępczych.

Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą Państwo zdecydować o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego, na rzecz wybranej organizacji potrzebującej pomocy.

Odpisy 1% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Wystarczy, że w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2015, wpiszecie Państwo nazwę organizacji i numer KRS oraz jeśli zdecydujecie cel 1%.KTO MOŻE PRZEKAZAĆ 1% PODATKU ?
 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


JAK PRZEKAZAĆ 1% SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ FEDERACJI NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
instrukcja postępowania dla podatnika:


KROK 1
WYBIERZ I SPRAWD?

Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej znajduje się na liście organizacji pożytku publicznego, na które podatnicy mogą przekazać 1% swojego podatku za 2015r.
Wykaz organizacji pożytku publicznego publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPIPS.
Aktualny wykaz pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Możesz przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji !

KROK 2
WYPEŁNIJ PIT

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym w formularzu PIT:
 • PIT- 28 - rubryka M, pozycje: 134, 135, 136, 138;
 • PIT- 37 - rubryka J, pozycje: 137,138,139,141;
 • PIT- 36 - rubryka R, pozycje: 323,324,325,327;
 • PIT- 36L - rubryka O, pozycje: 94,95,96,98;
 • PIT- 38 - rubryka H, pozycje: 57, 58,59, 61;
 • PIT- 39 - rubryka H, pozycje: 51, 52,53, 55.
Wpisz:
 • nazwę naszej organizacji "Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej",
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego 0000162817,
 • kwotę którą chcesz przekazać
oraz zaznacz pole:
 • 137 w PIT-28,
 • 140 w PIT-37,
 • 326 w PIT-36,
 • 97 w PIT-36L,
 • 60 w PIT-38,
 • 54 w PIT-39
jeśli wyrażasz zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy swoich danych, obdarowanej organizacji.

Kwota, którą chcesz przekazać nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

KROK 3
ZŁÓŻ ROZLICZENIE

Tylko w zeznaniach podatkowych, złożonych w terminach:
Dla PIT-28 do 31.01.2016r
Dla pozostałych formularzy, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. można przekazać 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.

Pieniądze - 1% podatku należnego (pomniejszone o koszty przelewu) oraz dane darczyńcy - jeśli wyrazi zgodę, przekaże Urząd Skarbowy na konto wskazanej organizacji w terminie do 3 miesięcy.

Dziękujemy wszystkim za okazaną pomoc.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij