Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

 

Koleanki i koledzy,

Podobnie jak w ubiegych latach zachcamy Was do przekazania 1% Waszego podatku dochodowego na rzecz Federacji na rzecz Reintegracji Spoecznej

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej jest Organizacj Poytku Publicznego, zarejestrowan w Krajowym Rejestrze Sdowym pod numerem 0000162817.

Federacja zrzesza 6 organizacji pozarzdowych z caej Polski. Prawie wszystkie programy tych organizacji adresowane s do dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk wykluczonych oraz osb bezdomnych i uzalenionych.

Popularyzujemy problematyk przeciwdziaania marginalizacji spoecznej dzieci, modziey i rodzin oraz dobre praktyki w tym obszarze poprzez cykle oglnopolskich konferencji, akcje medialne, szkolenia, publikacje, ekspertyzy i opracowania dla instytucji rzdowych i pozarzdowych (wicej informacji na www.frs.pl). W dotychczas realizowanych programach (dofinansowanych z wpat 1%) wzio udzia ok. 9.000 osb zainteresowanych wprowadzaniem skutecznych form pomocy najsabszym dzieciom i rodzinom.

Od 2010 roku tematem przewodnim naszych dziaa jest etyka pomocy - czyli: jak pomaga nie upokarzajc.

rodki uzyskane w ramach 1% przeznaczone zostan na dofinansowanie konferencji organizowanych przez nasz Federacj oraz na wspieranie rodzinnej opieki zastpczej i specjalistyczne szkolenia dla zawodowych opiekunw zastpczych.

Zgodnie z Ustaw o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, mog Pastwo zdecydowa o przekazaniu 1% swojego podatku dochodowego, na rzecz wybranej organizacji potrzebujcej pomocy.

Odpisy 1% na rzecz Organizacji Poytku Publicznego bd przekazywane przez Urzdy Skarbowe.

Wystarczy, e w odpowiednim formularzu PIT za rok podatkowy 2015, wpiszecie Pastwo nazw organizacji i numer KRS oraz jeli zdecydujecie cel 1%.KTO MOE PRZEKAZA 1% PODATKU ?
 • podatnicy podatku dochodowego od osb fizycznych,
 • podatnicy opodatkowani ryczatem od przychodw ewidencjonowanych,
 • podatnicy prowadzcy jednoosobow dziaalno gospodarcz i korzystajcy z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.


JAK PRZEKAZA 1% SWOJEGO PODATKU
NA RZECZ FEDERACJI NA RZECZ REINTEGRACJI SPOECZNEJ
instrukcja postpowania dla podatnika:


KROK 1
WYBIERZ I SPRAWD?

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej znajduje si na licie organizacji poytku publicznego, na ktre podatnicy mog przekaza 1% swojego podatku za 2015r.
Wykaz organizacji poytku publicznego publikowany jest na stronach Departamentu Poytku Publicznego MPIPS.
Aktualny wykaz pod adresem:
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,Organizacji,Pozytku,Publicznego,3666.html

Moesz przekaza odpis 1% tylko dla jednej organizacji !

KROK 2
WYPENIJ PIT

Wypenij odpowiedni rubryk w rocznym zeznaniu podatkowym w formularzu PIT:
 • PIT- 28 - rubryka M, pozycje: 134, 135, 136, 138;
 • PIT- 37 - rubryka J, pozycje: 137,138,139,141;
 • PIT- 36 - rubryka R, pozycje: 323,324,325,327;
 • PIT- 36L - rubryka O, pozycje: 94,95,96,98;
 • PIT- 38 - rubryka H, pozycje: 57, 58,59, 61;
 • PIT- 39 - rubryka H, pozycje: 51, 52,53, 55.
Wpisz:
 • nazw naszej organizacji "Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej",
 • numer wpisu do Krajowego Rejestru Sdowego 0000162817,
 • kwot ktr chcesz przekaza
oraz zaznacz pole:
 • 137 w PIT-28,
 • 140 w PIT-37,
 • 326 w PIT-36,
 • 97 w PIT-36L,
 • 60 w PIT-38,
 • 54 w PIT-39
jeli wyraasz zgod na przekazanie przez Urzd Skarbowy swoich danych, obdarowanej organizacji.

Kwota, ktr chcesz przekaza nie moe przekracza 1% podatku nalenego, wynikajcego z zeznania podatkowego, po zaokrgleniu do penych dziesitek groszy w d.

KROK 3
Zӯ ROZLICZENIE

Tylko w zeznaniach podatkowych, zoonych w terminach:
Dla PIT-28 do 31.01.2016r
Dla pozostaych formularzy, w okresie od 01.01.2016 r. do 30.04.2016 r. mona przekaza 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.

Pienidze - 1% podatku nalenego (pomniejszone o koszty przelewu) oraz dane darczycy - jeli wyrazi zgod, przekae Urzd Skarbowy na konto wskazanej organizacji w terminie do 3 miesicy.

Dzikujemy wszystkim za okazan pomoc.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij