Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszoci" 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"Z OPIEKI W DOROSO - MODEL USAMODZIELNIENIA" 2013

Programy konferencji


Cykl konferencji
"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia"
9-13 grudnia 2013 r.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie zaprasza na kolejny cykl konferencji powicony przeciwdziaaniu marginalizacji spoecznej: "Z opieki w doroso - model usamodzielnienia", ktre odbd si w grudniu 2013 r.:
1.09.12.2013Piaseczno
2.10.12.2013Biaystok
3.11.12.2013Pock
4.12.12.2013Otwock
5.13.12.2013Warszawa

W latach 2003-09 Towarzystwo, we wsppracy z Federacj na rzecz Reintegracji Spoecznej wsporganizowao 6 oglnopolskich cykli konferencji pod wsplnymi tytuami "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci", "Rodzina dzieci bez przyszoci" i "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

W latach 2010-12 organizowalimy cykle konferencji pod wsplnym tytuem "Jak pomaga nie upokarzajc" powicone standardom etycznym w rodowisku zawodowym osb zajmujcych si pomoc dla grup wykluczonych spoecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowoci, godnoci i autonomii osb zmarginalizowanych. W cyklach konferencji "Przemoc w pomocy", "Przemoc w rodzinie" i "Przemoc wobec dzieci" wzio udzia ponad 3.000 osb.

Tematem, ktry chcemy podda refleksji w 2013 r. bdzie pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dorastajcych w opiece zastpczej. Cay proces wychowania dziecka, od narodzin do dorosoci, suy przede wszystkim przygotowaniu go do samodzielnoci. W dobrze funkcjonujcej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz wikszy zakres swobody i autonomii, ronie jego samodzielno. Pojawiaj si nowe zadania, obowizki oraz realne konsekwencje podejmowanych decyzji. Z rodziny dziecko wynosi stosunek do siebie, nadzieje, oczekiwania wobec wiata i najbliszych, obraz rodziny, wzory rl rodzinnych a take urazy, kompleksy i obawy.

Dla modych osb przebywajcych, z rnych powodw, poza swoj rodzin, dowiadczenia zdobyte w okresie dziecistwa i dorastania a szczeglnie braki w tych dowiadczeniach mog sta si przyczyn powanych problemw w ich dorosym yciu oraz utrudni im uzyskanie samodzielnoci.

Z powaaniem:
Marek Liciski


Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgoszenia

1.

Piaseczno

09.12.2013

        
2.

Biaystok

10.12.2013

        
3.

Pock

11.12.2013

        
4.

Otwock

12.12.2013

        
5.

Warszawa

13.12.2013

        


Wsporganizatorzy i sponsorzy:

FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOECZNEJ
II ZESPӣ KURATORSKIEJ SUBY SDOWEJ SDU REJONOWEGO W PIASECZNIE  
AKADEMICKIE LICEUM OGLNOKSZTACCE przy PWSZ w Pocku
FUNDACJA EDUKACJI I TWRCZOCI
GMINA PIASECZNO
ORODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS w Pocku
POWIATOWE CENTRUM POM OCY RODZINIE W OTWOCKU  
PREZYDENT MIASTA POCKA - PATRONAT HONOROWY
STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" ODDZIA W PIASECZNIE  
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM "TYGIEL"
URZD MIASTA POCKA

Materiay konferencyjne

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA
Pobierz w formie PDF
POTRZEBY I PROBLEMY DORASTAJCYCH W OPIECE ZASTPCZEJ
Pobierz w formie PDF
PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY
Edward Orpik
Pobierz w formie PDF
PRACA Z RODZIN - ALTERNATYWA DLA OPIEKI ZASTPCZEJ
Marek Liciski
Pobierz w formie PDF
PRZEMOC W POMOCY
Marek Liciski
Pobierz w formie PDF

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij