Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszłości" 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003"Z OPIEKI W DOROSłOŚĆ - MODEL USAMODZIELNIENIA" 2013

Programy konferencji


Cykl konferencji
"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia"
9-13 grudnia 2013 r.

Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie zaprasza na kolejny cykl konferencji poświęcony przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej: "Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia", które odbędą się w grudniu 2013 r.:
1.09.12.2013Piaseczno
2.10.12.2013Białystok
3.11.12.2013Płock
4.12.12.2013Otwock
5.13.12.2013Warszawa

W latach 2003-09 Towarzystwo, we współpracy z Federacją na rzecz Reintegracji Społecznej współorganizowało 6 ogólnopolskich cykli konferencji pod wspólnymi tytułami "Dzieci bez przyszłości", "Dzieci bez przyszłości w szkole", "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości", "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", "Rodzina dzieci bez przyszłości" i "Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. W konferencjach tych wzięło udział łącznie ponad 5.700 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich mediów oraz pracownicy placówek publicznych i organizacji pozarządowych pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzinami ze środowisk wykluczonych.

W latach 2010-12 organizowaliśmy cykle konferencji pod wspólnym tytułem "Jak pomagać nie upokarzając" poświęcone standardom etycznym w środowisku zawodowym osób zajmujących się pomocą dla grup wykluczonych społecznie oraz kwestii poszanowania podmiotowości, godności i autonomii osób zmarginalizowanych. W cyklach konferencji "Przemoc w pomocy", "Przemoc w rodzinie" i "Przemoc wobec dzieci" wzięło udział ponad 3.000 osób.

Tematem, który chcemy poddać refleksji w 2013 r. będzie pomoc w przygotowaniu do usamodzielnienia dorastających w opiece zastępczej. Cały proces wychowania dziecka, od narodzin do dorosłości, służy przede wszystkim przygotowaniu go do samodzielności. W dobrze funkcjonującej rodzinie dziecko stopniowo uzyskuje coraz większy zakres swobody i autonomii, rośnie jego samodzielność. Pojawiają się nowe zadania, obowiązki oraz realne konsekwencje podejmowanych decyzji. Z rodziny dziecko wynosi stosunek do siebie, nadzieje, oczekiwania wobec świata i najbliższych, obraz rodziny, wzory ról rodzinnych a także urazy, kompleksy i obawy.

Dla młodych osób przebywających, z różnych powodów, poza swoją rodziną, doświadczenia zdobyte w okresie dzieciństwa i dorastania a szczególnie braki w tych doświadczeniach mogą stać się przyczyną poważnych problemów w ich dorosłym życiu oraz utrudnić im uzyskanie samodzielności.

Z poważaniem:
Marek Liciński


Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgłoszenia

1.

Piaseczno

09.12.2013

        
2.

Białystok

10.12.2013

        
3.

Płock

11.12.2013

        
4.

Otwock

12.12.2013

        
5.

Warszawa

13.12.2013

        


Współorganizatorzy i sponsorzy:

FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
II ZESPÓŁ KURATORSKIEJ SŁUŻBY SĄDOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PIASECZNIE  
AKADEMICKIE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE przy PWSZ w Płocku
FUNDACJA EDUKACJI I TWÓRCZOŚCI
GMINA PIASECZNO
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ MOPS w Płocku
POWIATOWE CENTRUM POM OCY RODZINIE W OTWOCKU  
PREZYDENT MIASTA PŁOCKA - PATRONAT HONOROWY
STOWARZYSZENIE PENITENCJARNE "PATRONAT" ODDZIAŁ W PIASECZNIE  
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINIE I DZIECIOM "SZANSA"
STOWARZYSZENIE POMOCY RODZINOM "TYGIEL"
URZĄD MIASTA PŁOCKA

Materiały konferencyjne

OPIS MODELU USAMODZIELNIENIA
Pobierz w formie PDF
POTRZEBY I PROBLEMY DORASTAJĄCYCH W OPIECE ZASTĘPCZEJ
Pobierz w formie PDF
PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY
Edward Orpik
Pobierz w formie PDF
PRACA Z RODZINĄ - ALTERNATYWA DLA OPIEKI ZASTĘPCZEJ
Marek Liciński
Pobierz w formie PDF
PRZEMOC W POMOCY
Marek Liciński
Pobierz w formie PDF

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij