Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI"

organizacja poytku publicznego
03-448 Warszawa, ul. Targowa 82
tel. (0-22) 619 85 01, fax (0-22) 618 86 96
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
www.otwartedrzwi.pl


Otwarte Drzwi, Otwarte Serca, Otwarte Glowy

Kulejcego widziano anioa,
ktry po niebie swobodnie szybowa.
Wszystko si moe zdarzy - woa
Jeli uwierzy w siebie zdolasz.

  Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" powstao w 1995 roku z inicjatywy spoecznikw, ludzi nauki, polityki i biznesu. Nasza wsplna troska i sprawa jest przyszo i rwne szanse dla wszystkich dzieci.

  Naszym celem jest wsptworzenie z wszystkimi ludmi dobrej woli, instytucjami i firmami warunkw umoliwiajcych modym Polakom pomylny start w samodzielne ycie. Dymy przede wszystkim do ograniczenia bezrobocia modziey, zjawisk marginalizacji spoecznej i patologii.

  Wypracowujemy nowe formy i metody doradztwa, poradnictwa, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji.

  Szczegln wag przywizujemy do ksztatowania umiejtnoci wsplnego dziaania i postaw prospoecznych. Uczymy si otwartoci, yczliwoci, odpowiedzialnoci i wzajemnego szacunku.

  Wsppracujemy z wieloma organizacjami pozarzdowymi w kraju i zagranica. Nasze programy s wspierane przez instytucje rzdowe, samorzdowe, fundacje i ludzi biznesu. Jestesmy czlonkami krajowych i midzynarodowych organizacji spoecznych KAIROS EUROPA i CARAVANA 2000.

  Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 • Zapewnienie stanu tworzenia w Polsce warunkw sprzyjajcych rozwojowi osobowoci, twrczych umiejtnoci i kwalifikacji, samodzielnoci yciowej i aktywnoci zawodowej Polakw, zwlaszcza dzieci i modziey zagroonych marginalizacja spoeczna,
 • Ograniczenie stanu bezrobocia, bezdomnoci, biedy i ubstwa i negatywnych skutkw tych zjawisk,
 • Wyrwnanie szans edukacyjnych dla dzieci i modziey defaworyzowanej spoecznie,
 • Rehabilitacja spoeczna i zawodowa osb niepenosprawnych,
 • Edukacja i wychowanie dzieci i modziey w duchu tolerancji, poszanowania praw czowieka, wolnoci sowa i rwnoci pci oraz przeciwdziaanie wszelkim formom przemocy,
 • Ochrona rodowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 • Ksztaltowanie postaw obywatelskich, ekologicznych i prospoecznych,
 • Promowanie idei integracji Polski z Unia Europejska i obywatelstwa europejskiego.

  Nowatorskie projekty, przedsiewzicia i kampanie zrealizowane w latach 1995-2003:

 • "Brama", "Ceres", "Hefajstos" - warsztaty socjoterapeutyczne i aktywizacji zawodowej dla modziey zagroonej marginalizacja spoeczna,
 • "AMOR" - program przygotowania modziey niepenosprawnej do penieni rl w yciu osobistym,
 • "Nasza Ulica" - warsztaty dziennikarskie i miesiecznik spoeczny,
 • "Dom Rotacyjny" - mieszkania chronione dla wychodzacych z terapii z uzalenien modych osb bezdomnych,
 • "Przewodnik po Pradze" - rewitalizacja praskich podwrek,
 • "Bank Dostepny" - oglnopolski konkurs dla bankw,
 • Kampania spoeczna na rzecz dzieci wykorzystywanych seksualnie,
 • Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Brama":
  "Dom za Brama" jest miejscem spotka i pracy modych ludzi, ktrzy potrzebuj pomocy i tych, ktrzy pomagaj im z udziaem dowiadczonych terapeutw, doradcw i ekspertw. Tu rodz si nowatorskie projekty spoeczne, oryginalne pomysly, metody i formy. Tu rozpoczynamy ich realizacje dzielc si dowiadczeniami z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

  W ramach "Domu za Brama" dziaaj:

 • Biuro Posrednictwa Pracy,
 • Klub Pracy,
 • Orodek Szkoleniowy,
 • Dom "Rotacyjny",
 • Porady Prawne,
 • Porady Psychologiczne,
 • Teatr Niezwykly,
 • Klub za Brama,
 • Stolwka dla ubogich,
 • Programy kierowane do osb niepenosprawnych,
 • Warsztaty Terapii Zajciowej dla osb niepenosprawnych intelektualnie.
 • "Orodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Spoecznej Osb Niepelnosprawnych"
 • "Partner" 5-letni program rehabilitacji spoecznej i zawodowej osb niepenosprawnych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij