Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

STOWARZYSZENIE "OTWARTE DRZWI"

organizacja pożytku publicznego
03-448 Warszawa, ul. Targowa 82
tel. (0-22) 619 85 01, fax (0-22) 618 86 96
e-mail: stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl
www.otwartedrzwi.pl


Otwarte Drzwi, Otwarte Serca, Otwarte Glowy

Kulejącego widziano anioła,
który po niebie swobodnie szybował.
Wszystko się może zdarzyć - wołał
Jeśli uwierzyć w siebie zdolasz.

  Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi" powstało w 1995 roku z inicjatywy społeczników, ludzi nauki, polityki i biznesu. Nasza wspólna troska i sprawa jest przyszłość i równe szanse dla wszystkich dzieci.

  Naszym celem jest współtworzenie z wszystkimi ludźmi dobrej woli, instytucjami i firmami warunków umożliwiających młodym Polakom pomyślny start w samodzielne życie. Dążymy przede wszystkim do ograniczenia bezrobocia młodzieży, zjawisk marginalizacji społecznej i patologii.

  Wypracowujemy nowe formy i metody doradztwa, poradnictwa, terapii, rehabilitacji i resocjalizacji.

  Szczególną wagę przywiązujemy do kształtowania umiejętności wspólnego działania i postaw prospołecznych. Uczymy się otwartości, życzliwości, odpowiedzialności i wzajemnego szacunku.

  Współpracujemy z wieloma organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranica. Nasze programy są wspierane przez instytucje rządowe, samorządowe, fundacje i ludzi biznesu. Jestesmy czlonkami krajowych i międzynarodowych organizacji społecznych KAIROS EUROPA i CARAVANA 2000.

  Cele statutowe Stowarzyszenia to:

 • Zapewnienie stanu tworzenia w Polsce warunków sprzyjających rozwojowi osobowości, twórczych umiejętności i kwalifikacji, samodzielności życiowej i aktywności zawodowej Polaków, zwlaszcza dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacja społeczna,
 • Ograniczenie stanu bezrobocia, bezdomności, biedy i ubóstwa i negatywnych skutków tych zjawisk,
 • Wyrównanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży defaworyzowanej społecznie,
 • Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych,
 • Edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w duchu tolerancji, poszanowania praw człowieka, wolności słowa i równości płci oraz przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy,
 • Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego,
 • Ksztaltowanie postaw obywatelskich, ekologicznych i prospołecznych,
 • Promowanie idei integracji Polski z Unia Europejska i obywatelstwa europejskiego.

  Nowatorskie projekty, przedsiewzięcia i kampanie zrealizowane w latach 1995-2003:

 • "Brama", "Ceres", "Hefajstos" - warsztaty socjoterapeutyczne i aktywizacji zawodowej dla młodzieży zagrożonej marginalizacja społeczna,
 • "AMOR" - program przygotowania młodzieży niepełnosprawnej do pełnienią ról w życiu osobistym,
 • "Nasza Ulica" - warsztaty dziennikarskie i miesiecznik społeczny,
 • "Dom Rotacyjny" - mieszkania chronione dla wychodzacych z terapii z uzależnien młodych osób bezdomnych,
 • "Przewodnik po Pradze" - rewitalizacja praskich podwórek,
 • "Bank Dostepny" - ogólnopolski konkurs dla banków,
 • Kampania społeczna na rzecz dzieci wykorzystywanych seksualnie,
 • Centrum Pomocy Wzajemnej "Dom za Brama":
  "Dom za Brama" jest miejscem spotkań i pracy młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy i tych, którzy pomagają im z udziałem doświadczonych terapeutów, doradców i ekspertów. Tu rodzą się nowatorskie projekty społeczne, oryginalne pomysly, metody i formy. Tu rozpoczynamy ich realizacje dzieląc się doświadczeniami z innymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

  W ramach "Domu za Brama" działają:

 • Biuro Posrednictwa Pracy,
 • Klub Pracy,
 • Ośrodek Szkoleniowy,
 • Dom "Rotacyjny",
 • Porady Prawne,
 • Porady Psychologiczne,
 • Teatr Niezwykly,
 • Klub za Brama,
 • Stolówka dla ubogich,
 • Programy kierowane do osób niepełnosprawnych,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
 • "Ośrodek Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Społecznej Osób Niepelnosprawnych"
 • "Partner" 5-letni program rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych.

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij