Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel. (0-22) 622 22 62, fax (0-22) 622 13 15
e-mail: biuro@tpp.org.pl
www.tpp.org.pl

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zostało zarejestrowane w 1992 roku. Zrzesza lekarzy, psychologów, pedagogów, terapeutów i wychowawców. Organizuje i wspiera merytorycznie placówki i programy psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Zajmuje się również szkoleniem profesjonalistów w tych dziedzinach.

  Cele statutowe Towarzystwa to:
 • szerzenie wiedzy i umiejętności psychoprofilaktycznych;
 • prowadzenie i wspieranie programów w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, rehabilitacji i readaptacji społecznej oraz rodzinnej opieki zastępczej;
 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie metodyki oddzialywań psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

Zarzad Glówny
  Wspiera merytorycznie placówki i programy psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Zajmuje się formułowaniem i upowszechnianiem standardów zawodowych oraz integracja środowiska zawodowego. Organizuje konferencje środowiska zawodowego.

Oddział w Bielsku-Bialej
43-300 Bielsko-Biała, Ul. Krasińskiego 5a, tel./fax (33) 822 05 29 (we wtorki)
tel. kom. 605463486
e-mail:
tppbielsko@gmail.com

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Bielsku-Białej prowadzi:
 • szkolenia dla kandydatów na niespokrewnione rodziny zastępcze
 • grupy wsparcia dla czynnych rodzin zastępczych
 • wyjazdy weekendowe i obozy dla dzieci w opiece zastępczej
 • tworzy zespoły interdyscyplinarne do spraw rozwiązywania problemów w opiece zastępczej
 • działania o charakterze asysty rodzinnej z zastosowaniem różnych form pracy z rodziną
 • na zlecenie różnych podmiotów - szkolenia dla grup zawodowych zajmujących się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu

Oddział w Warszawie
ul. Warszawska 61,05-254 Kuligów, tel. (0-22) 622 22 62, fax (0-22) 622 13 15,
e-mail:
szkolenia@tpp.org.pl

  Prowadzi szkolenia zawodowe dla osób zajmujących się resocjalizacja, terapia uzależnien, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyka, pomoca psychologiczna, edukacja, pomoca społeczna i rehabilitacja psychiatryczna.


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij