Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

TOWARZYSTWO PSYCHOPROFILAKTYCZNE
03-450 Warszawa, ul. Ratuszowa 11
tel. (0-22) 622 22 62, fax (0-22) 622 13 15
e-mail: biuro@tpp.org.pl
www.tpp.org.pl

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne zostao zarejestrowane w 1992 roku. Zrzesza lekarzy, psychologw, pedagogw, terapeutw i wychowawcw. Organizuje i wspiera merytorycznie placwki i programy psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Zajmuje si rwnie szkoleniem profesjonalistw w tych dziedzinach.

  Cele statutowe Towarzystwa to:
 • szerzenie wiedzy i umiejtnoci psychoprofilaktycznych;
 • prowadzenie i wspieranie programw w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki, resocjalizacji, ochrony zdrowia, pomocy spoecznej, rehabilitacji i readaptacji spoecznej oraz rodzinnej opieki zastpczej;
 • prowadzenie dziaalnoci szkoleniowej w zakresie metodyki oddzialywa psychoprofilaktycznych i psychokorekcyjnych.

Zarzad Glwny
  Wspiera merytorycznie placwki i programy psychoprofilaktyczne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Zajmuje si formuowaniem i upowszechnianiem standardw zawodowych oraz integracja rodowiska zawodowego. Organizuje konferencje rodowiska zawodowego.

Oddzia w Bielsku-Bialej
43-300 Bielsko-Biaa, Ul. Krasiskiego 5a, tel./fax (33) 822 05 29 (we wtorki)
tel. kom. 605463486
e-mail:
tppbielsko@gmail.com

  Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Bielsku-Biaej prowadzi:
 • szkolenia dla kandydatw na niespokrewnione rodziny zastpcze
 • grupy wsparcia dla czynnych rodzin zastpczych
 • wyjazdy weekendowe i obozy dla dzieci w opiece zastpczej
 • tworzy zespoy interdyscyplinarne do spraw rozwizywania problemw w opiece zastpczej
 • dziaania o charakterze asysty rodzinnej z zastosowaniem rnych form pracy z rodzin
 • na zlecenie rnych podmiotw - szkolenia dla grup zawodowych zajmujcych si przeciwdziaaniem wykluczeniu spoecznemu

Oddzia w Warszawie
ul. Warszawska 61,05-254 Kuligw, tel. (0-22) 622 22 62, fax (0-22) 622 13 15,
e-mail:
szkolenia@tpp.org.pl

  Prowadzi szkolenia zawodowe dla osb zajmujcych si resocjalizacja, terapia uzalenien, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyka, pomoca psychologiczna, edukacja, pomoca spoeczna i rehabilitacja psychiatryczna.


Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij