Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

TOWARZYSTWO RESOCJALIZACYJNE
ul. Warszawska 61, 05-254 Kuligów
tel./fax 22 622 13 15
e-mail: towres@wp.pl

  Towarzystwo Resocjalizacyjne utworzyli w 1998 r. pracownicy domów dziecka, zakladów wychowawczych i poprawczych, ośrodków leczenia uzależnien, ognisk wychowawczych, świetlic socjoterapeutycznych, ośrodków kuratorskich, poradni, ośrodków adopcyjnych oraz innych środowiskowych programów psychoprofilaktycznych.

  Cele statutowe Towarzyszenia to:
 • Dbalosc o standardy zawodowe i etyczne środowiska osób pracujących w obszarze profilaktyki społecznej, wychowania i resocjalizacji;
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe osób pracujących w w/w zakresie;
 • Wdrazanie i wspieranie programów o charakterze resocjalizacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym;
 • Integracja środowiska zawodowego.

  Towarzystwo zajmuje się formułowaniem i upowszechnianiem standardów zawodowych i integracja środowiska zawodowego. Stanowi forum dyskusji i wymiany doświadczeń dla osób zajmujących się resocjalizacja, terapia uzależnien, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyka, pomoca psychologiczna i pomoca społeczna. Od 1998 roku Towarzystwo Resocjalizacyjne wspólnie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym zorganizowalo 11 konferencji poswieconych standardom zawodowym, ich wdrazaniu, reformie systemu opieki, profilaktyki i resocjalizacji, standardom szkolenia, współpracy środowiska zawodowego z samorzadami, standardom leczenia uzależnien oraz rodzinnej opieki zastępczej:

 • "Diagnoza systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego"
  24-26.04.1998 r. Sródborów (uczestniczylo 89 osób)
 • "Zalozenia reformy systemu opieki i resocjalizacji"
  20-22.11.1998 r. Sródborów (uczestniczylo 77 osób)
 • "Standardy i modele pracy w profilaktyce, terapii i resocjalizacji"
  23-25.04.1999 r. Celestynów (uczestniczyly 73 osoby)
 • "Kadra i szkolenie zawodowe w pomaganiu"
  15-17.10.1999 r. Sródborów (uczestniczylo 80 osób)
 • "Upowszechnianie nowatorskich metod pracy w opiece i resocjalizacji"
  12-14.05.2000 r. Celestynów (uczestniczylo 95 osób)
 • "Profilaktyka środowiskowa a samorzady lokalne"
  3-5.11.2000 r. Sródborów (uczestniczylo 90 osób)
 • "Srodowisko zawodowe a samorzad - perspektywy współpracy"
  27-29.04.2001 r. Bialobrzegi (uczestniczylo 170 osób)
 • "Uzależnieńia - profilaktyka i systemy leczenia"
  23-25.11.2001 r. Wisla (uczestniczylo 120 osób)
 • "Przemoc w rodzinie - sprawcy"
  26-28.04.2002 r. Sródborów (uczestniczylo 140 osób)
 • "Rodzinna Opieka Zastepcza"
  29.11.-1.12.2002 r. Sulejów (uczestniczylo 89 osób)
 • "Dylematy etyczne w pomaganiu"
  25-27.04.2003 r. Sródborów (uczestniczylo 151 osób)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij