Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

TOWARZYSTWO RESOCJALIZACYJNE
ul. Warszawska 61, 05-254 Kuligw
tel./fax 22 622 13 15
e-mail: towres@wp.pl

  Towarzystwo Resocjalizacyjne utworzyli w 1998 r. pracownicy domw dziecka, zakladw wychowawczych i poprawczych, orodkw leczenia uzalenien, ognisk wychowawczych, wietlic socjoterapeutycznych, orodkw kuratorskich, poradni, orodkw adopcyjnych oraz innych rodowiskowych programw psychoprofilaktycznych.

  Cele statutowe Towarzyszenia to:
 • Dbalosc o standardy zawodowe i etyczne rodowiska osb pracujcych w obszarze profilaktyki spoecznej, wychowania i resocjalizacji;
 • Szkolenie i doskonalenie zawodowe osb pracujcych w w/w zakresie;
 • Wdrazanie i wspieranie programw o charakterze resocjalizacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym;
 • Integracja rodowiska zawodowego.

  Towarzystwo zajmuje si formuowaniem i upowszechnianiem standardw zawodowych i integracja rodowiska zawodowego. Stanowi forum dyskusji i wymiany dowiadcze dla osb zajmujcych si resocjalizacja, terapia uzalenien, wychowaniem korekcyjnym, psychoprofilaktyka, pomoca psychologiczna i pomoca spoeczna. Od 1998 roku Towarzystwo Resocjalizacyjne wsplnie z Towarzystwem Psychoprofilaktycznym zorganizowalo 11 konferencji poswieconych standardom zawodowym, ich wdrazaniu, reformie systemu opieki, profilaktyki i resocjalizacji, standardom szkolenia, wsppracy rodowiska zawodowego z samorzadami, standardom leczenia uzalenien oraz rodzinnej opieki zastpczej:

 • "Diagnoza systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego"
  24-26.04.1998 r. Srdborw (uczestniczylo 89 osb)
 • "Zalozenia reformy systemu opieki i resocjalizacji"
  20-22.11.1998 r. Srdborw (uczestniczylo 77 osb)
 • "Standardy i modele pracy w profilaktyce, terapii i resocjalizacji"
  23-25.04.1999 r. Celestynw (uczestniczyly 73 osoby)
 • "Kadra i szkolenie zawodowe w pomaganiu"
  15-17.10.1999 r. Srdborw (uczestniczylo 80 osb)
 • "Upowszechnianie nowatorskich metod pracy w opiece i resocjalizacji"
  12-14.05.2000 r. Celestynw (uczestniczylo 95 osb)
 • "Profilaktyka rodowiskowa a samorzady lokalne"
  3-5.11.2000 r. Srdborw (uczestniczylo 90 osb)
 • "Srodowisko zawodowe a samorzad - perspektywy wsppracy"
  27-29.04.2001 r. Bialobrzegi (uczestniczylo 170 osb)
 • "Uzalenieia - profilaktyka i systemy leczenia"
  23-25.11.2001 r. Wisla (uczestniczylo 120 osb)
 • "Przemoc w rodzinie - sprawcy"
  26-28.04.2002 r. Srdborw (uczestniczylo 140 osb)
 • "Rodzinna Opieka Zastepcza"
  29.11.-1.12.2002 r. Sulejw (uczestniczylo 89 osb)
 • "Dylematy etyczne w pomaganiu"
  25-27.04.2003 r. Srdborw (uczestniczylo 151 osb)

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij