Federacja na Rzecz Reintegracji społecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPOŁECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jesteś  
osobą odwiedzającą
tę stronę

Europejski Fundusz Społeczny
Equal - Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarządowych
Kapitał Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w dorosłość - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości" 2009 

Rodzina dzieci bez przyszłości 2008 

"Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości" 2007 

"Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" 2006 

"Dzieci bez przyszłości w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszłości" 2003RODZINA DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI 2008

Patronat medialny


Warszawa -   Prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz
(www.um.warszawa.pl)

Białystok -   Wojewoda Podlaski
(http://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/)

Słupsk -   Prezydent Miasta Słupska
(http://www.um.slupsk.pl/)Marek Liciński

SPRAWOZDANIE Z CYKLU KONFERENCJI

"RODZINA DZIECI BEZ PRZYSZŁOŚCI"
18.02.-06.03.2008r.


W naszej ocenie sytuacja dzieci z rodzin i środowisk marginalizowanych jest krytyczna. Rośnie nam pokolenie wyuczonej bezradności. Nie przyniosła żadnej poprawy reforma systemu opieki i resocjalizacji realizowana w ostatnich latach. Ilość dzieci w placówkach stacjonarnych relatywnie rośnie, nie rozwinęły się profesjonalne formy pracy z rodzinami marginalizowanymi, programy środowiskowe (ośrodki, ogniska, świetlice, kluby) pozostawiają wiele do życzenia, rodzinna opieka zastępcza (niespokrewniona) rozwija się bardzo powoli, brak małych środowiskowych placówek opieki całodobowej (rodzinnych domów dziecka, hosteli, hotelików itp.). W związku z tym Federacja nasza opracowała i upowszechnia raport "Uwagi krytyczne na temat systemu przeciwdziałania marginalizacji społecznej dzieci, młodzieży i rodzin".

W latach 2003-2007 Federacja nasza zorganizowała w całej Polsce 4 cykle konferencji poświęconych analizie przyczyn marginalizacji społecznej dzieci i młodzieży w Polsce, skutkom procesu wykluczenia społecznego i prezentacji programów zapobiegania i przeciwdziałania marginalizacji społecznej. Pierwszy z nich w 2003 r. pod wspólnym tytułem "Dzieci bez przyszłości" dotyczył problemów i sytuacji środowisk marginalizowanych w Polsce, drugi w 2005r. pod tytułem "Dzieci bez przyszłości w szkole" charakteryzował proces wykluczenia w systemie edukacji, trzeci w 2006 r. "Pomoc społeczna dzieciom bez przyszłości" poświęcony był przeciwdziałaniu marginalizacji społecznej w ramach systemu pomocy społecznej, czwarty w 2007 r. "Sprawiedliwość dla dzieci bez przyszłości", poświęcony resocjalizacji dzieci i młodzieży ze środowisk dotyczył przede wszystkim funkcjonowania sądów rodzinnych, kurateli sądowej i placówek resocjalizacyjnych.

Chcielibyśmy kontynuować popularyzowanie tych problemów i alternatywnych rozwiązań.

W związku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej i Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie w okresie 18.02.- 06.03. 2008 r. zorganizowały w całej Polsce cykl 11 konferencji poświęconych diagnozie problemów rodzin zmarginalizowanych i ich wpływu na wychowanie dzieci oraz efektywnym formom pomocy rodzinom marginalizowanym: "Rodzina dzieci bez przyszłości":

1.18.02.2008Wołomin
2.25.02.2008Dębica
3.26.02.2008Białystok
4.27.02.2008Bielsko-Biała
5.28.02.2008Katowice
6.29.02.2008Warszawa
7.04.03.2008Słupsk
8.05.03.2008Krotoszyn
9.05.03.2008Elbląg
10.06.03.2008Łódź
11.07.03.2008Poznań

W konferencjach wzięło udział łącznie 1180 osób. Byli to przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, środowisk akademickich oraz placówek publicznych i organizacji pozarządowych działających na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin ze środowisk marginalizowanych.

Konferencje te poświęcone były przede wszystkim:

Piąty cykl konferencji pod wspólnym tytułem "Rodzina dzieci bez przyszłości" poświęcony był diagnozie problemów rodzin zmarginalizowanych i ich wpływu na wychowanie dzieci oraz efektywnym formom pomocy rodzinom marginalizowanym. Konferencja zorganizowana została w ramach programu "Druga szansa" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL i nastawiona była na upowszechnianie modelu pracy asystenta rodzinnego. Zależało nam na tym, by wypracowany model asysty rodzinnej i wiedza dotycząca problematyki przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dotarły do jak najszerszego grona osób mających wpływ na lokalną i krajową politykę w zakresie integracji społecznej i zawodowej osób marginalizowanych oraz profesjonalistów z dziedziny integracji społecznej i zawodowej gdyż zwiększa to szansę kompleksowych zmian w obszarze pomocy osobom wykluczonym.


Poszczególne konferencje zostały objęte honorowym patronatem i wsparciem przez:

Wojewodę Podlaskiego, Macieja Żywno
Prezydent M. ST. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz
Prezydenta Miasta Słupska, Macieja Kobylińskiego

Patronat medialny nad cyklem konferencji:

Gazeta Wyborcza
Radio TOK FM

Organizatorzy i współorganizatorzy:

Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej, Warszawa
Fundacja dla Ludzi Potrzebujących Pomocy "Gniazdo" , Katowice
Katedra Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu Łódzkiego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupsku
NPPP Centrum CBT w Elblągu
Pogotowie Społeczne, Poznań
Poradnia Profilaktyki i Terapii MONAR w Łodzi
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Dębicy
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Stowarzyszenie "Szansa" Krotoszyn
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Dom Aniołów Stróżów", Katowice
Towarzystwo Psychoprofilakyczne
Towarzystwo Resocjalizacyjne
Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci "Szansa"

Informacje i publikacje w mediach

Gazeta Wyborcza - cykl artykułów
Radio TOK FM - cykl reportaży


1.www.dzieckokrzywdzone.pl informacja o konferencji w Warszawie 15.01.2008
2.www.ops.pl informacja o cyklu konferencji 15.01.2008
3.www.agora.pl komunikat prasowy 18.02.2008
4.www.kobiety.net.pl informacja o cyklu konferencji 18.02.2008
5.Radio EM Rodzina dzieci bez przyszłości 19.02.2008
6.Gazeta Wyborcza Dzieci bez przyszłości 20.02.2008
7.www.niebieskalinia.pl informacja o cyklu konferencji 20.02.2008
8.www.gazeta.pl Dzieci bez przyszłości 20.02.2008
9.www.wykluczenie.pl informacja o konferencji w Poznaniu 22.02.2008
10.www.dzieciakidodomu.pl Rodzina dzieci bez przyszłości 22.02.2008
11.www.pcpr.info informacja o konferencji w Poznaniu 22.02.2008
12.Gazeta Wyborcza Wydarzenia - Rzeszów 25.02.2008
13.Gazeta Wyborcza Nie pogardzajmy ludźmi z marginesu 27.02.2008
14.www.media.egospodarka.pl informacja o konferencji w Katowicach 27.02.2008
15.www.gazeta.pl informacja o konferencji w Katowicach 27.02.2008
16.www.blog.egipt24,com informacja o konferencji w Warszawie 28.02.2008
17.www.gazeta.pl informacja o konferencji w Warszawie 28.02.2008
18.Gazeta Wyborcza Dyskusja na temat dzieci bez przyszłości 28.02.2008
19.www.starostwo.krotoszyn.pl informacja o konferencji w Krotoszynie 29.02.2008
20.Gazeta Wyborcza Stołeczna-Wydarzenia 29.02.2008
21.Polityka nr 9 Jak skleić rodzinę 01.03.2008
22.Gazeta wyborcza Trójmiasto 1-2.03.2008
23.TV Słupsk Dzieci na marginesie 04.03.2008
24.Dziennik Słupski Ludzka konferencja 07.03.2008


Wykłady, prezentacje i warsztaty prowadzili przedstawiciele: środowisk akademickich;

dr Araczewska MagdalenaInstytut Spraw Publicznych, Warszawa
dr Batiuk AnnaUniwersytet Rzeszowski
dr Danielewicz Wioletta Uniwersytet w Białymstoku
dr Golczyńska-Grondas AgnieszkaUniwersytet Łodzki
dr John Borys Maria Uniwersytet Śląski
mgr Kamińska Paulina Akademia Pomorska w Słupsku
prof. dr hab. Kwak Anna Uniwersytet Warszawski
dr Nowak JoannaElbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
dr Orłowska Małgorzata Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie
dr Racław-Markowska MariolaUniwersytet Warszawski
dr Rosochacka Magdalena Uniwersytet Warszawski
dr Ruchała Sławomira Uniwersytet Śląski w Cieszynie
dr Sokal UrszulaElbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
mgr Sternicki Artur Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
prof. dr hab. Szczepański MarekUniwersytet Śląski
dr Trawkowska DobroniegaUniwersytet Śląski
prof. dr hab. Warzywoda-Kruszyńska Wielisława Uniwersytet Łódzki
dr hab. Zahorska Marta Uniwersytet Warszawski


instytucji publicznych i samorządowych:

Czapiga HelenaOddział Leczenia UzależnieńLubuczewo
Czyżewski Leszek Dom Dziecka "Orle Gniazdo"Marwica
Dąbkowski JanSąd RejonowyWarszawa
Dentko Stanisława Ośrodek Interwencji KryzysowejDębica
Dunajew-Tarnowska ŁucjaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej Łódź
Gil AnnaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dębica
Jaskułowska Elżbieta Sąd RejonowyElbląg
Kaczmarek Mirosław Biuro Rzecznika Praw DzieckaWarszawa
Koczaj Magdalena Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dębica
Korsak LucynaMiejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębica
Kropka BeataOśrodek Adopcyjno-OpiekuńczySosnowiec
Kurcz Aleksandra Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dębica
Malinowska Małgorzata Ośrodek Interwencji KryzysowejBielsko-Biała
Mędrek AnnaPoradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dębica
Olszewska Barbara Sąd RejonowyWołomin
Ziemkowski Marek Miejski Ośrodek Pomocy RodziniePoznań
Remiezowicz Maria Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Poznań
Renczyńska Katarzyna Ośrodek Adopcyjny Białystok
Socha MarzenaKlub Integracji SpołecznejDębica
Sozańska Aleksandra Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Dębica
Stebnicka BeataMiejski Ośrodek Pomocy RodzinieZabrze
Surwiłło MariaOśrodek Adopcyjno-OpiekuńczySłupsk
Szczepanek Anna Sąd RejonowyDębica
Wójcik BożenaMiejski Ośrodek Pomocy RodzinieSłupsk
Zych-Kordus Renata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

organizacji pozarządowych:
Bryk AdamTowarzystwo ResocjalizacyjneBiałystok
Cyganek Agnieszka rodzic zastępczySłupsk
Grondas MarekMONARŁódź
Jabłońska-Szlagier Agata Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elbląg
Kaczmarczyk-Wichary BarbaraStowarzyszenie "Dom Aniołów Stróżów" Katowice
Kłapcia MarzenaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała
Kolska-Lach Beata Komitet Ochrony praw DzieckaPoznań
Korsak LucynaStowarzyszenie "Szansa' Krotoszyn
Koske-Zduńczyk Iwona Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Białystok
Kowalski Krzysztof rodzic zastępczySłupsk
Liciński MarekFederacja na rzecz Reintegracji Społecznej Warszawa
Niemasz IwonaTowarzystwo Nasz Dom Słupsk
Niezabitowska MagdalenaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała
Orpik EdwardTowarzystwo ResocjalizacyjneWarszawa
Orzechowska Anna Powiślańskie Towarzystwo Społeczne Warszawa
Pleta JarosławT.R.A.D. "Szansa" Marki
Rokosz MichałFundacja "Gniazdo" Katowice
Sadowska Barbara Fundacja Pomocy Wzajemnej "Barka" Poznań
Skirtun Sławomir Federacja na rzecz Reintegracji Społecznej Łodź
Skoraszewska Renata Pogotowie Społeczne Poznań
Słupczyńska Wiesława psychoterapeutaKrotoszyn
Smółka Lucynaspecjalista terapii uzależnieńKrotoszyn
Szelągowski Tomasz Towarzystwo ResocjalizacyjneBiałystok
Wasiński Dariusz Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa Elbląg
Wilski KrzysztofPracownia Alternatywnego Wychowania Łódź
Wojciech Dariusz Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biała
Zalewska BeataPowiślańskie Towarzystwo Społeczne Warszawa
Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły znajdziesz w Polityce Plików Cookies. Zamknij