Federacja na Rzecz Reintegracji spo�ecznej FEDERACJA NA RZECZ REINTEGRACJI SPO�ECZNEJ
w LIKWIDACJI

Jeste  
osob odwiedzajc
t stron

Europejski Fundusz Spo�eczny
Equal - Europejskiego Funduszu Spo�ecznego
Unia Europejska
EEA Grants
Norway Grants
Ecorys
Fundusz dla Organizacji Pozarz�dowych
Kapita� Ludzki Unia Europejska Europejski Fundusz Spo�eczny Wojewoda Mazowiecki PO FIO Ministerstwo Pracy i Polityki Spo�ecznej

KONFERENCJE

Asystent usamodzielnienia 2014 

"Z opieki w doroso - model usamodzielnienia" 2013  

"Przemoc wobec dzieci" 2012 

"Przemoc w rodzinie" 2011 

"Przemoc w pomocy" 2010 

"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 2009 

"Rodzina dzieci bez przyszoci" 2008 

"Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" 2007 

"Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci" 2006 

"Dzieci bez przyszoci w szkole" 2005

"Dzieci bez przyszoci" 2003"RODZINA ZASTPCZA DLA DZIECI BEZ PRZYSZOCI" 2009

Programy konferencji
Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej
cykl konferencji
"Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci"
9-27 marca 2009

Lp.

Miejsce

Data

Program

Zaproszenie

Karta zgoszenia

1.

Kartuzy

09.03.2009

        
2.

Elblg

10.03.2009

        
3.

Supsk

11.03.2009

        
4.

Wrocaw

12.03.2009

        
5.

Warszawa

13.03.2009

        
6.

Biaa Podlaska

16.03.2009

        
7.

Katowice

16.03.2009

        
8.

Woomin

17.03.2009

        
9.

Bielsko-Biaa

17.03.2009

        
10.

Sosnowiec

18.03.2009

        
11.

Pock

18.03.2009

        
12.

Krotoszyn

18.03.2009

       
13.

Piaseczno

19.03.2009

        
14.

Dbica

19.03.2009

        
15.

Biaystok

19.03.2009

        
16.

Lipno

20.03.2009

        
17.

Wabrzych

20.03.2009

        
18.

Pruszkw

23.03.2009

        
19.

Chem

24.03.2009

        
20.

d

26.03.2009

        
21.

Przemyl

27.03.2009

        


Cykl konferencji objty zosta patronatami:

Minister Pracy i Polityki Spoecznej Pani Jolanty Fedak  
Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

 
Patronat medialny:
Gazeta Wyborcza Gazeta Wyborcza
Radio TOK FM Radio TOK FM

Patronaty lokalne:
Marszaek Wojewdztwa dzkiego Pan Wodzimierz Fisiak  
Wojewoda Lubelski Pani Genowefa Tokarska  
Wojewoda Podlaski Pan Maciej ywno Wojewoda Podlaski
Wojewoda lski Pan Zygmunt ukaszczyk Wojewoda lski
Prezydent Miasta Biaa Podlaska Pan Andrzej Czapski Prezydent Miasta Biaa Podlaska
Prezydent Miasta Chem Pani Agata Fisz Prezydent Miasta Chem
Prezydent Miasta Supska Pan Maciej Kobyliski Prezydent Miasta Supska
Prezydent M. St. Warszawy Pani Hanna Gronkiewicz-Waltz Prezydent M. St. Warszawy
Prezydent Miasta Wrocawia Pan Rafa Dutkiewicz Prezydent Miasta Wrocawia
Starosta Bialski Pan Tadeusz azowski Starosta Bialski
Starosta Elblski Pan Sawomir Jezierski Starosta Elblski
Starosta Kartuski Pani Janina Kwiecie Starosta Kartuski
Starosta Krotoszyski Pan Leszek Kulka
Starosta Powiatu Lipnowskiego Pan Krzysztof Baranowski Starosta Powiatu Lipnowskiego
Starosta Powiatu Pruszkowskiego Pani Elbieta Smoliska Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Starosta Powiatu Woomiskiego Pan Maciej Urmanowski Starosta Powiatu Woomiskiego
Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno Pan Jzef Zalewski Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Rzecznik Praw Ucznia Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy Pan Andrzej Gralak  
Radio Gdask Radio Gdask
Kurier Poudniowy Kurier Poudniowy
Piaseczyska Telewizja Internetowa Piaseczyska Telewizja Internetowa
Go Niedzielny Oddzia w Bielsku-Biaej Go Niedzielny Oddzia w Bielsku-Biaej
Radio Bon Ton Radio Bon Ton
Super Tydzie Chemski Super Tydzie Chemski
Tygodnik Chemski Kresy Tygodnik Chemski Kresy
Tygodnik Lokalny Nowy Tydzie  Tygodnik Lokalny Nowy Tydzie
TV Biaystok TV Biaystok

Wsporganizatorzy i sponsorzy:
Fundacja Ernst&Young Fundacja Ernst&Young
Fundacja J&S Pro Bono Poloniae Fundacja J&S Pro Bono Poloniae
Fundacja BRE Banku Fundacja BRE Banku
Urzd Miasta Stoecznego Warszawy Urzd Miasta Stoecznego Warszawy
Urzd Miasta i Gminy Piaseczno Urzd Miasta i Gminy Piaseczno
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia Bielsko-Biaa Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia Bielsko-Biaa
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa" Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci Szansa
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa "Nowy Dom" Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Nowy Dom
Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Oddzia w Elblgu
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "proFamilia"
Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo" Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy Gniazdo
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniow Strw" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey Dom Aniow Strw
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek" Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Supsku Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Supsku
Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku Regionalny
Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Woominie
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblgu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblgu
Elblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Elblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Wysza Szkoa Humanista w Sosnowcu Wysza Szkoa Humanista w Sosnowcu
Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyskiej w Tuchowie Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyskiej w Tuchowie
Zesp Szk im. R.. Traugutta w Lipnie
Instytut Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej U
Fundacja Pomocy Dzieciom HAPPY KIDS
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastpczej JA I MJ DOM
Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Oddzia w odzi
Podlaskie stowarzyszenie rodzicielstwa zastpczego "Da Nadziej"
Stowarzyszenie "Nowy Dom" Stowarzyszenie Nowy Dom
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku  Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku
Akademickie Liceum Oglnoksztacce PWSZ w Pocku  Akademickie Liceum Oglnoksztacce PWSZ w Pocku
Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku
Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Chemie Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Chemie
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Chemie Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Chemie
Chemski Dom Kultury  Chemski Dom Kultury
Chemskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie Chemskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie

Materiay konferencyjne

"RODZINNA OPIEKA ZASTPCZA DLA DZIECI BEZ PRZYSZOCI"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"RODZINNA OPIEKA ZASTPCZA - standardy postpowania"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"UWAGI NA TEMAT RODZINNEJ OPIEKI ZASTPCZEJ (niespokrewnionej)
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"KONTRAKT DZIECKA W RODZINIE ZASTPCZEJ"
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"PRACA SOCJALNA - MOTYWOWANIE DO ZMIANY"
Edek Orpik
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"ASYSTA RODZINNA"
Marek Liciski
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"SZUKAM DOMU" - Rola spoeczestwa obywatelskiego w budowie systemu rodzinnej opieki zastpczej
Andrzej Olszewski
Zobacz wersje HTML
"KRTKA ROZPRAWA O SZANOWANIU RODZIN ZASTPCZYCH"
Andrzej Olszewski
Zobacz wersj HTML
"NADMIERNE WYKORZYSTANIE OPIEKI INSTYTUCJONALNEJ WOBEC DZIECI W EUROPIE"
Kevin Browne, Catherine Hamilton-Giachritsis, Rebecca Johnson, Mikael Ostergren
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
"INSTYTUCJONALIZACJA MAYCH DZIECI W EUROPIE"
Kevin Browne, Catherine Hamilton-Giachritsis, Rebecca Johnson, Shihining Chou, Maria Keller-Hamela, Maria Kolankiewicz
Pobierz w formie PDF
"DOMY DZIECKA NIE S DLA DZIECI"
Ewa Winnicka - wywiad z prof. Kevinem Brownem (Polityka nr 26 z 2007 r.)
Zobacz wersj HTML
"REFORMA SYSTEMU OPIEKI ZASTPCZEJ NAD DZIEMI. Rezultaty, oczekiwania, kierunki zmian"
materia konferencyjny ISP
Zobacz wersj PDF
SYSTEM OPIEKI ZASTPCZEJ W POLSCE - ocena funkcjonowania na przykadzie procesu usamodzielniania wychowankw"
Anna Kwak, Marek Rymsza (Analizy i Opinie Nr 68)
Zobacz wersj PDF
"ZREFORMOWANY SYSTEM POMOCY DZIECKU I RODZINIE W POLSCE"
Mariola Racaw-Markowska, Marek Rymsza (Analizy i Opinie Nr 41)
Zobacz wersj PDF
"SDOWNICTWO RDZINNE W POLSCE WYMAGA ZMIAN"
Magdalena Arczewska (Analizy i Opienie Nr 86)
Zobacz wersj PDF
"DRUGI DOM - program szkolenia w zakresie prowadzenia zawodowej specjalistycznej rodziny zastpczej"
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
TRUDNOCI ADAPTACYJNE W RODZINIE ZASTPCZEJ
Iwetta Krzyanowska - pedagog
Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF

List do Premiera

W ramach oszczdnoci Rzd RP odoy uchwalenie i wdroenie ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem, ktra przewiduje wprowadzenie asysty rodzinnej, wsparcie rozwoju rodzinnej opieki zastpczej oraz stopniowe ograniczanie form opieki instytucjonalnej (domw dziecka). Uwaamy, e ustawa ta jest bardzo potrzebna bo przewiduje bardzo dobre rozwizania umoliwiajce znaczn popraw efektywnoci pomocy dla rodzin z marginesu.

W zwizku z tym napisalimy list otwarty do premiera. Jeeli zgadzasz si z jego treci podpisz go podajc take swj zawd, miejsce pracy i miejscowo a nastpnie wylij go na adres:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrw
00-583 Warszawa
Al. Ujazdowskie 1/3
Faks 022 6252637

Jeeli uznasz to za dobry pomys, to przeka kopi tego listu innym osobom z Twojego rodowiska zawodowego i te zaproponuj im podpisanie i wysanie tego listu. Poniej zamieszczamy tekst listu. Wzr do pobrania i wydruku znajduje si na kocu strony. Zaoenia do ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem dostpne s na stronie Ministerstwa Pracy i polityki Spoecznej:

http://www.mpips.gov.pl/userfiles/File/Departament Swiadczen Rodzinnych/A opieka zastepcza/zalozeniaKWRiST.rtf

Tre listu:

Szanowny Panie Premierze,

Z alem i niepokojem przyjlimy informacj, e Rzd RP, w ramach poszukiwania oszczdnoci, podj decyzj o odsuniciu w czasie wejcia w ycie przygotowywanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem. Proponowane w zaoeniach do ustawy rozwizania daway nadziej na efektywn pomoc dzieciom i rodzinom wykluczonym stwarzajc tym samym szans na pozostanie dzieci w rodowisku lokalnym, bez koniecznoci umieszczania ich w placwkach. Ta kompleksowa ustawa umoliwiaby powstanie po raz pierwszy realnych form bezporedniej wszechstronnej pomocy rodzinie w kryzysie. Wycigajc wnioski z dotychczasowych dowiadcze, twrcy ustawy zaproponowali mechanizmy wsparcia i rozwoju rodzinnej opieki zastpczej oraz stopniowe ograniczanie form opieki instytucjonalnej.

Obecnie funkcjonujcy system pomocy spoecznej jest drogi, mao efektywny i wymaga zasadniczych zmian. Ogranicza si on do biernych form pomocy, takich jak przyznawanie zasikw i kierowanie do placwek opiekuczych. Formy te raczej pogbiaj i utrwalaj dysfunkcje dzieci i rodzin korzystajcych z pomocy, ni pomagaj im wydoby si z obszaru wykluczenia spoecznego. Ogoszona w 1999 roku reforma systemu opieki nad dzieckiem i rodzin nie powioda si i pomimo niu demograficznego liczba dzieci kierowanych do opieki poza rodzin stale ronie. Rodzinna opieka zastpcza, ktra miaa by skuteczn alternatyw dla domw dziecka nie rozwija si napotykajc na wiele trudnoci. Taki stan rzeczy generuje bardzo niekorzystne skutki spoeczne i ekonomiczne. Ugruntowuje si marginalizacja wielu polskich rodzin. Wychowuje si pokolenie "wyuczonej bezradnoci", zasilajce szeregi klientw pomocy spoecznej. Pogbiaj si dysfunkcje dzieci wychowywanych w patogennych domach dziecka. Ta sytuacja pewnie si pogorszy w zwizku z kryzysem i przewidywanym wzrostem bezrobocia. Dotyka to najsabszych rodzin, ktre nie znaj i nie potrafi broni swoich praw. Masowe kierowanie dzieci do placwek bez udzielenia fachowej pomocy ich rodzinom jest te niezgodna z prawem, standardami europejskimi, Strategi UE i zaleceniami Komitetu Ministrw Rady Europy.

Jestemy przekonani, e niewielkie i wycznie dorane oszczdnoci finansowe uzyskane z odoenia tej ustawy bd skutkowa znacznie wikszymi kosztami spoecznymi i finansowymi, ktre dzieci i rodziny, pastwo i my obywatele bdziemy musieli ponosi przez wiele lat. rodki na wdroenie tej ustawy mona znale w funduszach europejskich (szkolenie kadr, programy pilotaowe) oraz np. upraszczajc niepotrzebn i kosztown procedur przyznawania zasikw przez pomoc spoeczn. W trudnej sytuacji spowodowanej kryzysem gospodarczym mona ustaw przyj, wprowadzajc okres vacatio legis na te jej rozwizania, ktre generuj najwiksze koszty dla budetu pastwa.

Apelujemy do Pana Premiera o podjcie prac nad przyjciem projektowanej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem. Ogoszenie przez Sejm RP roku 2009 "Rokiem Rodzinnej Opieki Zastpczej" to zobowizanie dla politykw do stworzenia takich rozwiza systemowych, by rodziny w kryzysie znajdoway pomoc i wsparcie na poziomie lokalnym, a w uzasadnionych sytuacjach dzieci trafiay do rodzinnych form pieczy zastpczej.

Do pobrania:

list do Premiera Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF
Zaoenia ustawy o wsparciu rodziny i pieczy zastpczej na dzieckiem Pobierz w formie WORD  Pobierz w formie PDF


SPRAWOZDANIE Z CYKLU KONFERENCJI

"RODZINA ZASTPCZA DLA DZIECI BEZ PRZYSZOCI"
9-27 marca 2009r.

Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w marcu 2009 roku zorganizowaa szsty ju cykl konferencji powicony "dzieciom bez przyszoci" powicony rodzinnej opiece zastpczej. By on kontynuacj organizowanych w latach 2003-2008 cykli konferencji pod wsplnymi tytuami "Dzieci bez przyszoci", "Dzieci bez przyszoci w szkole", "Pomoc spoeczna dzieciom bez przyszoci", "Sprawiedliwo dla dzieci bez przyszoci" i "Rodzina dzieci bez przyszoci" powiconych analizie przyczyn marginalizacji spoecznej dzieci i modziey w Polsce, skutkom procesu wykluczenia spoecznego i prezentacji programw zapobiegania i przeciwdziaania marginalizacji spoecznej. W konferencjach tych wzio udzia cznie ponad 5.700 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich mediw oraz pracownicy placwek publicznych i organizacji pozarzdowych pracujcy z dziemi, modzie i rodzinami ze rodowisk wykluczonych.

W Polsce nadal dziesitki tysicy dzieci wychowuje si w domach dziecka i zakadach resocjalizacyjnych i pomimo niu demograficznego ich liczba szybko ronie. Cz z nich trafia do placwek z powodu powanych problemw, uzalenie i bezradnoci rodzicw ale coraz wicej z powodu konsekwencji biedy oraz niepowodze szkolnych, wynikajcych w istocie z niewydolnoci systemu edukacji. Niestety wiele z nich to dzieci mae, ktrym do rozwoju niezbdna jest wi emocjonalna. W placwkach kadra przychodzi tylko na dyury, czsto si zmienia, ze wzgldu na liczb dzieci nie moe te koncentrowa si na poszczeglnych z nich. Stae s tylko inne dzieci ale to dzieci poobijane, pouraane o sabych i destrukcyjnych wzorcach. Wrd nich dominuj zwykle oparte na przemocy zasady "drugiego ycia". Do takich warunkw dziecko przystosowuje si stajc si agresywne lub bierne i apatyczne. Dlatego placwki s wylgarni biernych, uzalenionych i zdemoralizowanych dorosych. Miesiczny koszt utrzymania dziecka w domu dziecka wynosi 3-5 tysicy zotych, w zakadzie 5-10 tysicy.

Alternatyw umieszczania dzieci w placwkach miay by rodziny zastpcze. Szczeglne nadzieje wizano z niespokrewnionymi, dobrze funkcjonujcymi rodzinami, ktre majc wasne dzieci mog dodatkowo zaopiekowa si 1-2 dzieci pozbawionych opieki naturalnej rodziny. Inn form takiej pomocy miay by zawodowe rodziny zastpcze oraz rodzinne domy dziecka. Mogyby one uzyskujc specjalistyczne przygotowanie zajmowa si dziemi wymagajcymi szczeglnej pomocy lub stwarzajcymi znaczne trudnoci wychowawcze. Niestety realizacja tej idei napotyka wiele trudnoci i dzisiaj mona mwi o jej kryzysie. Coraz trudniej pozyska chtnych na rodzicw zastpczych a wiele istniejcych rodzin zastpczych rozwizuje si oddajc dzieci do domw dziecka lub zakadw. Konieczna wic staje si wnikliwa analiza przyczyn tych trudnoci oraz znalezienie skutecznych rozwiza.

Rozwj rodzinnej opieki zastpczej napotyka na znaczne trudnoci i problemy. Rozwizanie ich
i umoliwienie rozwoju rodzinnej opieki zastpczej wymaga wprowadzenia wielu zmian. Przede wszystkim podstawow form zapewniania dzieciom zaniedbanym socjalnie i wychowawczo warunkw prawidowego rozwoju powinna by profesjonalna i wszechstronna pomoc rodzinie w kryzysie a nie zabieranie jej dzieci.
Gdy taka pomoc zawodzi dzieci mog by kierowane do rodziny zastpczej jeeli wyra na to zgod i zostan do tego odpowiednio przygotowane. Fachowego przygotowania, przeszkolenia i wspierania wymagaj take opiekunowie zastpczy. Pomoc spoeczna powinna przede wszystkim wspiera rodziny zastpcze i traktowa je jak partnerw.

Zaley nam na tym, by wypracowany model rodzinnej opieki zastpczej i wiedza dotyczca problematyki przeciwdziaania wykluczeniu spoecznemu dotary do jak najszerszego grona profesjonalistw oraz osb majcych wpyw na rozwijanie systemu wspierania rodziny naturalnej i pieczy zastpczej. Zwiksza to szans kompleksowych zmian w obszarze pomocy rodzinom i dzieciom ze rodowisk zmarginalizowanych.


W zwizku z tym Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej w okresie 09-27.03. 2009 r. zorganizowaa w caej Polsce cykl 21 konferencji powiconych upowszechnianiu efektywnego modelu rodzinnej opieki zastpczej, niezbdnych warunkw jego realizacji oraz prezentacji dobrych praktyk w tej dziedzinie: "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci":

1.09.03.2009Kartuzy
2.10.03.2009Elblg
3.11.03.2009Supsk
4.12.03.2009Wrocaw
5.13.03.2009Warszawa
6.16.06.2009Biaa Podlaska
7.16.03.2009Katowice
8.17.03.2009Woomin
9.17.03.2009Bielsko-Biaa
10.18.03.2009Sosnowiec
11.18.03.2009Pock
12.18.03.2009Krotoszyn
13.19.03.2009Piaseczno
14.19.03.2009Dbica
15.19.03.2009Biaystok
16.20.03.2009Lipno
17.20.03.2009Wabrzych
18.23.03.2009Pruszkw
19.24.03.2009Chem
20.26.03.2009d
21.27.03.2009Przemyl

W konferencjach wzio udzia cznie 2.206 osb. Byli to przedstawiciele administracji pastwowej i samorzdowej, rodowisk akademickich oraz placwek publicznych i organizacji pozarzdowych dziaajcych na rzecz dzieci, modziey i rodzin ze rodowisk marginalizowanych.

W trakcie konferencji oraz na stronie internetowej Federacji upowszechniany te by list otwarty do Premiera RP o podjcie prac nad przyjciem projektowanej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem.

Rzd RP, w ramach poszukiwania oszczdnoci, podj decyzj o odsuniciu w czasie wejcia w ycie przygotowywanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Spoecznej ustawy o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem. Proponowane w zaoeniach do ustawy rozwizania daway nadziej na efektywn pomoc dzieciom i rodzinom wykluczonym stwarzajc tym samym szans na pozostanie dzieci w rodowisku lokalnym, bez koniecznoci umieszczania ich w placwkach. Ta kompleksowa ustawa umoliwiaby powstanie po raz pierwszy realnych form bezporedniej wszechstronnej pomocy rodzinie w kryzysie. Wycigajc wnioski z dotychczasowych dowiadcze, twrcy ustawy zaproponowali mechanizmy wsparcia i rozwoju rodzinnej opieki zastpczej oraz stopniowe ograniczanie form opieki instytucjonalnej.

W ramach tej akcji uczestnicy konferencji oraz osoby zainteresowane wprowadzaniem zmian w systemie pomocy spoecznej w Polsce przesali do kancelarii Premiera RP kilka tysicy listw popierajcych wznowienie prac nad ustaw o wsparciu rodziny i systemie pieczy zastpczej nad dzieckiem.

Cykl konferencji objty zosta patronatami:

Minister Pracy i Polityki Spoecznej Pani Jolanty Fedak
Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka

oraz patronatem medialnym:

Gazety Wyborczej
Radia TOK FM


Poszczeglne konferencje zostay objte honorowymi patronatami i wsparciem przez:

Wojewod Lubelskiego Pani Genowef Tokarsk
Wojewod dzkiego Pani Jolant Chemisk
Wojewod Podlaskiego Pana Macieja ywno
Wojewod lskiego Pana Zygmunta ukaszczyka
Marszaka Wojewdztwa dzkiego Pana Wodzimierza Fisiaka
Prezydenta Miasta Biaa Podlaska Pana Andrzeja Czapskiego
Prezydent Miasta Chem Pani Agat Fisz
Prezydenta Miasta odzi Pana Jerzego Kropiwnickiego
Prezydenta Miasta Supska Pana Macieja Kobyliskiego
Prezydent M. ST. Warszawy, Hann Gronkiewicz-Waltz
Prezydenta Miasta Wrocawia Pana Rafaa Dutkiewicza
Starost Bialskiego Pana Tadeusza azowskiego
Starost Elblskiego Pana Sawomira Jezierskiego
Starost Kartuskiego Pani Janin Kwiecie
Starost Krotoszyskiego Pana Leszka Kulk
Starost Powiatu Lipnowskiego Pana Krzysztofa Baranowskiego
Starost Powiatu Pruszkowskiego Pani Elbiet Smolisk
Starost Powiatu Woomiskiego Pana Macieja Urmanowskiego
Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno Pana Jzefa Zalewskiego
Rzecznika Praw Ucznia Kuratorium Owiaty i Wychowania w Bydgoszczy Pana Andrzeja Gralaka

oraz patronatem medialnym:
Gocia Niedzielnego
Kuriera Poudniowego
Piaseczyskiej Telewizji Internetowej
Radia Bon Ton
Radia Gdask
Super Tygodnia Chemskiego
TV Biaystok
Tygodnika Chemskiego "Kresy"
Tygodnika Lokalnego "Nowy Tydzie"

Wsporganizatorzy i sponsorzy:

Akademickie Liceum Oglnoksztacce przy PWSZ w Pocku Chemski Dom Kultury
Chemskie Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie
Elblska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Fundacja BRE Banku, Warszawa
Fundacja dla Ludzi Potrzebujcych Pomocy "Gniazdo", Katowice
Fundacja Ernst&Young, Warszawa
Fundacja Pomocy Dzieciom Happy Kids
Fundacja Pro Bono Poloniae, Warszawa
Fundacja Rodzinnej Opieki Zastpczej "Ja i mj dom"
Gimnazjum im. Ziemi Dobrzyskiej w Tuchowie
Gminny Orodek Pomocy Spoecznej w Przemylu
II Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Piasecznie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Pruszkowie
III Zesp Kuratorskiej Suby Sdowej Sdu Rejonowego w Woominie
Instytut Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Uniwersytetu dzkiego
Miejski Orodek Kultury "Kamyk" w Pruszkowie
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Chemie
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Piekarach lskich
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Supsku
Miejski Orodek Pomocy Rodzinie w Zabrzu
Miejski Orodek Pomocy Spoecznej we Wrocawiu
Orodek Adopcyjno-Opiekuczy w Chemie
Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Pocku
Podlaskie Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastpczego "Da Nadziej"
Poudniowo-Zachodnia SKOK
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elblgu
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie
Regionalny Orodek Polityki Spoecznej w Biaymstoku
Sektor3 Wrocaw
Starostwo Powiatowe w Przemylu
Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Rodzicielstwa Zastpczego "Nowy Dom", Katowice
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Modziey "Dom Aniow Strw", Katowice
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom, Modziey i Rodzinom "Przystanek", Wrocaw
Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "proFamilia", Elblg
Stowarzyszenie Przyjaci Domu Dziecka w Komarnie
Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Oddzia w odzi
Stowarzyszenie Zstpczego Rodzicielstwa Oddzia w Elblgu
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Bielsku-Biaej
Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddzia w Warszawie
Towarzystwo Rozwijania Aktywnoci Dzieci "Szansa"
Urzd Miasta i miny Piaseczno
Urzd Miasta Stoecznego Warszawy
Wydzia Zdrowia Urzdu Miejskiego Wrocawia
Wysza Szkoa Humanitas w Sosnowcu
Zesp Szk im. R. Traugutta w Lipnie

Informacje i publikacje w mediach i portalach internetowych


1. www.wiadomosci.ngo.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 28.02.09
2. www.ops.pl Cykl konferencji "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 28.02.09
3. www.brpd.gov.pl patronat Rzecznika Praw Dziecka Pana Marka Michalaka 28.02.09
4. Super Tydzie Chemski "Przyszo dla rodziny" 02.03.09
5. www.agora.pl Cykl konferencji "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
6. www.niebieskalinia.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
7. www.mopr.slupsk.pl - informacja o konferencji 04.03.09
8. www.ptp.org.pl Cykl konferencji "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
9. Forum Rodzinnej Opieki Zastpczej "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
10. www.charaktery.eu "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
11. www.dzieckokrzwdzone.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
12. www.wykluczenie.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
13. www.polskaterapia.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 04.03.09
14. www.humanitas.edu.pl - informacja o konferencji w Sosnowcu 05.03.09
15. www.nowydom.org.pl - informacja o konferencji w Sosnowcu 05.03.09
16. www.esil.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 06.03.09
17. Gazeta Wyborcza Trjmiasto "Rozmowy dla dobra dzieci" 09.03.09
18. Express Kaszubski "Nikt nie chce cudzych dzieci" 09.03.09
19. Tok FM "Ustawa ta obniy koszty pomocy spoecznej" 09.03.09
20. Tygodnik Chemski "Szansa dla tych bez mioci" 09.03.09
21. Nowy Tydzie "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 09.03.09
22. Super Tydzie Chemski "Przyjd na konferencj" 09.03.09
23. www.um.piekary.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 10.03.09
24. Kana 6 Telewizja Supsk "Stworzy rodzin" 11.03.09
25. www.kartuzy.info "Rodzina zastpcza potrzebna od zaraz" 11.03.09
26. Radio Gdask "Rodziny zastpcze poszukiwane" 11.03.09
27. Radio Koszalin "Konferencja na temat rodzin zastpczych" 11.03.09
28. Telewizja Gdask - informacja o konferencji 11.03.09
29. Gos Pomorza - informacja o konferencji 11.03.09
30. Dziennik Batycki - informacja o konferencji 11.03.09
31. Telewizja Vektra Supsk - informacja o konferencji 11.03.09
32. Nasze Miasto - informacja o konferencji w Supsku 11.03.09
33. Zblienia - informacja o konferencji w Supsku 11.03.09
34. Gazeta Pomorska "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 12.03.09
35. Dziennik Supski "Przyszo rodzin zastpczych" 12.03.09
36. Gazeta Wyborcza Wrocaw "By pomc dzieciom, wspierajmy cae rodziny" 12.03.09
37. Informacje Regionalne - informacja o konferencji w Krotoszynie 12.03.09
38. www.pwszplock.pl - informacja o konferencji 12.03.09
39. Gazeta Wyborcza Katowice "Rodzina zastpcza to nie wypad do McDonaldsa" 13.03.09
40. www.naszemiasto.pl "W tym roku ma powsta grupa wsparcia dla rodzicw" 13.03.09
41. www.diecezja.bielsko.pl - informacja o konferencji 13.03.09
42. Radio Tok FM "Zamknijmy wszystkie domy dziecka" 13.03.09
43. Polsat - wiadomoci - informacja o konferencji 13.03.09
44. 1PPR - informacja o konferencji 13.03.09
45. www.blizejslaska.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 15.03.09
46. Dziennik Zachodni - informacja o konferencji w Sosnowcu 15.03.09
47. Nowy Tydzie "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 16.03.09
48. Tygodnik Wabrzyski - informacja o konferencji 16.03.09
49. TV Biaystok - informacja o konferencji 16.03.09
50. www.uni.lodz.pl - informacja o konferencji 16.03.09
51. www.wroclaw.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci 17.03.09
52. Dziennik Zachodni "Konferencja o rodzinach zastpczych w Sosnowcu" 17.03.09
53. www.polskatimes.pl "Konferencja o rodzinach zastpczych w Sosnowcu" 17.03.09
54. www.esil.pl "Prof. Kelvin Browne na WSH" 17.03.09
55. www.um.sosnowiec "Prof. Kelvin Browne na WSH" 17.03.09
56. www.zaglebie.info "Prof. Kelvin Browne na WSH" 17.03.09
57. www.e-sosnowiec.pl "wiatowej sawy psycholog w Sosnowcu" 17.03.09
58. www.wiadomoscizaglebia.pl "Rodziny do zada specjalnych" 17.03.09
59. Gazeta Wyborcza Katowice "Pijana czy w grobie - mama zawsze obecna" 17.03.09
60. Tygodnik Podlaski Nr 12 (62) "Wysali list do premiera" 17.03.09
61. Gociniec Bialski - informacja o konferencji 17.03.09
62. Radio Katowice - wywiad z B.Kaczmarczyk-Wichar i E.Orpikiem 17.03.09
63. Dziennik Zachodni "Promuj zastpcze rodziny" 18.03.09
64. ITV Super-Nowa "Konferencja o rodzinie" 18.03.09
65. Radio Bielsko "Rodziny zastpcze nie maj wsparcia" 18.03.09
66. Sygnay Pockie - informacja o konferencji 18.03.09
67. Gazeta Krotoszyska - informacja o konferencji 18.03.09
68. Go Niedzielny - informacja o konferencji w Bielsku-Biaej 18.03.09
69. Gazeta Wyborcza Pock "Szansa dla rodzin" 19.03.09
70. Gazeta Wyborcza Biaystok "Rodzina dla dzieci bez przyszoci" 19.03.09
71. www.bialystokonline.pl "Trudna sytuacja rodzin zastpczych" 19.03.09
72. Maopolska Telewizja Kablowa - informacja o konferencji 19.03.09
73. www.naszemiasto.pl "Rodzice zastpczy s bezcenni" 19.03.09
74. Sygnay Pockie "Pytam, czy zdj buty" 19.03.09
75. www.e-sosnowiec.pl "Dzieci bez przyszoci?" 19.03.09
76. www.wrotapodlasia.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 19.03.09
77. Polskie Radio Biaystok "Trudna sytuacja rodzin zastpczych" 19.03.09
78. www.bilystok.jard.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 20.03.09
79. Telewizja kablowa "Podgrze" - informacja o konferencji 20.03.09
80. www.brpd.gov.pl O przyszo "Dzieci bez przyszoci" 20.03.09
81. TOK FM Rozmowy o pomaganiu "O troskach i blaskach rodzicielstwa zastpczego" 23.03.09
82. Radio Bon Ton - zapowiedzi konferencji w Chemie 23.03.09
83. www.lublin.com.pl "Konferencja nt. rodzinnej opieki zastpczej" 23.03.09
84. www.sektor3.wroclaw.pl - informacja o konferencji 23.03.09
85. TOK FM Blog FM rozmowa z Markiem Liciskim 24.03.09
86. Gazeta Wyborcza "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 24.03.09
87. Dziennik Wschodni: "Przyszo w janiejszych barwach" 24.03.09
88. Radio Lublin - relacje z konferencji w Chemie 24.03.09
89. Radio Bon Ton - relacje z konferencji w Chemie jako TEMAT DNIA 24.03.09
90. Dziennik Wschodni "Pomoc dla dzieci na zakrcie" 25.03.09
91. Gazeta Wyborcza: "Rodziny zastpcze to nie narzdzia" 25.03.09
92. Gazeta Wyborcza: "Dzieci nie mog czeka, ale rzd nie da im lepszej pieczy" 25.03.09
93. www.diecezja.sosnowiec.pl - informacja o konferencji 25.03.09
94. Wojewdztwo Powiat Region "Rodzina zastpcza jak wasna" 27.03.09
95. www.uw.lublin.pl "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" 28.03.09
96. Wieci Podwarszawskie - informacja o konferencji w Woominie 29.03.09
97. Tygodnik Chemski "Jaki dom jest najlepszy?" 30.03.09
98. Super Tydzie Chemski "Polityka prorodzinna to mit" 30.03.09
99. ycie Podkarpackie "Pomoc pastwa to fikcja" 01.04.09
100. www.e-prawnik.pl "O przyszo dzieci bez przyszoci" 07.04.09
101. www.eChelm.pl "O rodzinie zastpczej" 11.04.09
102. Bez Toastu "Rodzina zastpcza dla dzieci bez przyszoci" I-II.09

Przemwienia otwierajce wygosili m.in.:


Marek Michalak Minister Rzecznik Praw Dziecka
Alina Winiewska Dyrektor Departamentu wiadcze Rodzinnych MIPS
Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lublina
Piotr Wojciechowski Starosta Powiatu Lipnowskiego
Elbieta Smoliska Starosta Powiatu Pruszkowskiego
Stanisaw Mocicki Zastpca Prezydenta Chema
Andrzej Kaczmarczyk Zastpca Prezydenta Miasta Supska
Wodzimierz Paszyski Zastpca Prezydenta m.st. Warszawy

Wykady i prezentacje przeprowadzili przedstawiciele:
rodowisk akademickich:

dr hab.Marek Andrzejewski Wydzia Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczeciskiego Szczecin
mgr Irena Brodziska Pastwowa Wysza Szkoa Wschodnioeuropejska Przemyl
prof. Kevin Browne Centrum Psychologii Rodzinnej i Sdowej Uniwersytetu w Birmingham
dr Teresa Chmiel Dolnolska Szkoa Wysza Edukacji Wrocaw
mgr Ewa Gawlik Wysza Szkoa Humanitas Sosnowiec
dr Agnieszka Golczyska-Grondas Instytut Socjologii Uniwersytetu dzkiegod
mgr Joanna Gorczowska Haringey Children and Young People's ServicesLondyn
dr Beata Gumienny Pastwowa Wysza Szkoa WschodnioeuropejskaPrzemyl
mgr Paulina Kamiska Akademia PomorskaSupsk
dr Arkadiusz Kamiski Wydzia Pedagogiki Uniwersytetu WrocawskiegoWrocaw
prof. dr Jerzy Kopel rektor Wyszej Szkoy HumanitasSosnowiec
dr Gabriela Machaczek Dolnolska Szkoa Wysza EdukacjiWrocaw
dr Aleksander Maka Wysza Szkoa AdministracjiBielsko Biaa
dr Zbigniew Marten Wysza Szkoa HumanitasSosnowiec
prof. dr hab. Mirosawa Nowak-Dziemianowicz Wydzia Nauk Pedagogicznych Dolnolskiej Szkoy Wyszej
mgr Agnieszka aba Pastwowa Wysza Szkoa WschodnioeuropejskaPrzemyl
dr Adam Roter Wydzia Pedagogiki Uniwersytetu lskiegoKatowice
dr Marek Rymsza Instytut Stosowanych Nauk Spoecznych UWWarszawa
dr Sawomir Solecki Pastwowa Wysza Szkoa WschodnioeuropejskaPrzemyl
dr Ida Szwed Wydzia Psychologii Uniwersytetu lskiegoKatowice

instytucji publicznych i samorzdowych:

Zofia Al-Hiali Orodek Adopcyjno-OpiekuczyBiaa Podlaska
Urszula Bieniek Orodek Adopcyjno-OpiekuczyWrocaw
Anna BorkowskaOrodek Adopcyjno-OpiekuczyPock
Daria Chalecka Miejski Orodek Pomocy RodzinieSupsk
Jan ChmielewskiKomisja Rodziny, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej Wrocaw
Mirosaw Chyba Miejski Orodek Pomocy SpoecznejPock
Jolanta CimowskaMiejski Orodek Pomocy SpoecznejWabrzych
Monika DbrowskaPowiatowe Centrum Pomocy RodzinievKrotoszyn
Andrzej Gralak Rzecznik Praw Ucznia Kuratorium OwiatyBydgoszcz
Boena JaboskaOrodek Adopcyjno-Opiekuczyoma
Ewa JoachimowiczOrodek Adopcyjno-OpiekuczyChem
Anna Jzefiak-MaternaMiejski Orodek Pomocy SpoecznejWrocaw
Mirosaw KaczmarekBiuro Rzecznika Praw DzieckaWarszawa
Lucyna KozaczukMiejski Orodek Pomocy RodzinieChem
Marzena Machaa-PniewskaRzecznik Praw Ucznia i Dziecka Kuratorium OwiatyPock
Krystyna Malec Orodek Adopcyjno-OpiekuczySupsk
Anna Miliska Akademickie Liceum Oglnoksztacce przy PWSZPock
Anna Mucha Orodek Adopcyjno-OpiekuczyWrocaw
Barbara OlszewskaSd RejonowyWoomin
Sawomir Orych Sd Rejonowy Woomin
Sylwester PajckiOrodek Adopcyjno-Opiekuczy Wrocaw
Ewelina Paubicka-DybkaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bytw
Katarzyna SadowskaPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koszalin
Jolanta PiotrowskaMiejski Orodek Pomocy Spoecznej d
Andrzej PiotrowskiPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn
Maria Surwio Orodek Adopcyjno-Opiekuczy Supsk
Elbieta WinnickaGimnazjum w Tuchowie Tuchowo
Katarzyna WirkusPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Bytw
Anna Wjcik Publiczny Orodek Adopcyjno-Opiekuczy Sosnowiec
Mirosawa ZielonyPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Koszalin
Renata Zych-KordusPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Krotoszyn

rodzin zastpczych, rodzinnych domw dziecka, organizacji rodzicw zastpczych:

Jerzy Berliski Rodzinny Dom Dziecka Piastw
Zdzisaw BrewiskiFundacja Rodzinnej Opieki Zastpczej JA I MJ DOM d
Jolanta Cyrganowicz rodzina zastpcza Supsk
Elbieta Czerkacz Rodzinny Dom Dziecka Biaystok
Danuta CzudeckaStowarzyszenie Nowy Dom Dbica
Joanna Gruszczyska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastpczych Warszawa
Ewa Jendro Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Sosnowiec
Magdalena KoczajStowarzyszenie Nowy Dom Dbica
Olaf Kosmacz zawodowa rodzina zastpcza o charakterze pogotowia rodzinnego Supsk
Robert Kotua Stowarzyszenie na Rzecz Rodziny i Zastpczego Rodzicielstwa Katowice
Krzysztof Kowalskirodzina zastpcza Supsk
Beata Kropka Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastpczego Nowy Dom Katowice
Aneta KryszczyskaStowarzyszenie "Da Nadziej" Biaystok
Agnieszka KwiecieStowarzyszenie Rodzin Zastpczych Wabrzych
Andrzej abd Niepubliczny Orodek Rodzin Zastpczych Bytom
Danuta anik Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Elblgu
Witosaw Madej Rodzinny Dom Dziecka d
Sawomir Maj Rodzinny Dom Dziecka Bohukaly
Barbara Martysiukrodzina zastpcza Urszulin
Izabela Mendo Pogotowie Rodzinne Alojzw
Magdalena Niezabitowska rodzina zastpcza ywiec
Marek Niezabitowski rodzina zastpcza ywiec
Wiesaw Paszewskizawodowa wielodzietna rodzina zastpcza Dbica
Izabela RatyskaFundacja Rodzin Adopcyjnych Warszawa
Katarzyna RuciskaStowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Elblag
Jolanta Sadlik rodzina zastpcza Zamarski
Pawe Sadlik rodzina zastpcza Zamarski
Agata Patyk Stowarzyszenie Nowy Dom Dbica
Pawe Policzew rodzina zastpcza Zabrze
Kinga Salak-Policzew rodzina zastpcza Zabrze
Rozalia Stec-Dbrowska rodzina zastpcza wielodzietna Dbica
Arkadiusz Stpiezawodowa rodzina wielodzietna Goubie
Elbieta Sukiennik-Garkowska Rodzinny Dom Dziecka Nr 3 Pock
Elbieta SzakiewiczStowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Elblg
Iwona Szmigiel Stowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa d
Grzegorz Tcza rodzina zastpcza Skoczw
Magdalena Tczarodzina zastpcza Skoczw
Krystyna Turaj zawodowa rodzina zastpcza Wabrzych
Pawe UrbanowiczStowarzyszenie Zastpczego Rodzicielstwa Pozna
Maria Wszewska-Berliska Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastpczych Warszawa
Anna Wilk Rodzinny Dom Dziecka Kranik
Jarosaw Wojtasiski Dom Rodzinny abce
Ewa Wrbel Stowarzyszenie Rodzin Zastpczych Wabrzych

organizacji pozarzdowych:

Pawe Burski TRAD "Szansa" d
Leszek CzyewskiStowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie "proFamilia Elblg
Jan Dbkowski Towarzystwo Resocjalizacyjne Warszawa
Marek Dziekan Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
Ewa Janus psycholog Wabrzych
Katarzyna Jeowska-Kwany Polskie Towarzystwo Psychologiczne Bielsko-Biaa
Alicja Jedrzejczakpedagog Wrocaw
Barbara Kaczmarczyk-Wichary Stowarzyszenie "Dom Aniow Strw" Katowice
Aleksander Kartasiski Fundacja Happy Kids d
Marzena KapciaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Marzena Kukawska- Makua Stowarzyszenie Przyjaci Domu Dziecka w Komarnie Komarno
Marek KuszewskiFundacja Happy Kids d
Dorota KusznerukStowarzyszenie Amicis Biaa Podlaska
Marek Liciski Federacja na rzecz Reintegracji Spoecznej Warszawa
Krzysztof LiszczPracownia Edukacyjna "AKSJOMAT" Toru
Joanna LuberadzkaFundacja "Przyjacika" Warszawa
Katarzyna azowska Stowarzyszenie Amicis Biaa Podlaska
Marzena MalawskaTowarzystwo Psychoprofilaktyczne Przemyl
Pawe Niewodowski Towarzystwo Resocjalizacyjne Biaystok
Edward Orpik Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Warszawa
Anna Orzechowska Powilaskie Towarzystwo Spoeczne Warszawa
Beata RadkiewiczStowarzyszenie Przyjaci Domu Dziecka w Komarnie Komarno
Micha Rokosz Fundacja "Gniazdo" Katowice
Beata Pawluk Stowarzyszenie Amicis Biaa Podlaska
Jarosaw Pleta T.R.A.D. "Szansa" Marki
Sawomir SkirtunTRAD "Szansa" d
Alida SokoowskaZachodniopomorska Fundacja Pomocy Rodzinie "Tecza Serc" Szczecin
Dorota SokoowskaStowarzyszenie Przyjaci Domu Dziecka w Komarnie Komarno
Kinga Sowiska Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Bielsko-Biaa
Katarzyna SzaraskaFundacja Ernst$Young Warszawa
Tomasz Szelgowski Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Biaystok
Agnieszka SzulakStowarzyszenie Amicis Biaa Podlaska
Renata SzymulaStowarzyszenie "Przystanek" Wrocaw
Dariusz WasiskiStowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie " proFamilia" Elblg
Aleksandra Wnuk Fundacja Ernst$Young Warszawa
Monika WodziskaFundacja Ernst&Young Warszawa
Ryszard WooszynStowarzyszenie Animatorw Trzewoci Przemyl

Pobierz sprawozdanie w wersji DOC i PDF:
  

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgod na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami Twojej przegldarki. Szczegy znajdziesz w Polityce Plikw Cookies. Zamknij